Professioneel

Professioneel

Motiverende gespreksvoering staat centraal in de begeleiding en/of ondersteuning van de cliënt. Daarbij past het optimaal benutten en aanboren van eigen krachten en mogelijkheden, het optimaal functioneren binnen een eigen woon- en arbeidsomgeving en het optimaal activeren van een sociaal netwerk dat steunend is.

Onderscheiden

Onderscheiden

Naast onze flexibiliteit en bereikbaarheid onderscheiden wij ons vanwege jarenlange ervaringen binnen de psychiatrie, verslavingszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en forensische zorg. Ons uitgangspunt is: denken in mogelijkheden en leveren van zorg op maat.

Transparant

Transparant

Het opbouwen van een goede relatie/vertrouwensband vinden wij belangrijk om uiteindelijk de doelen te kunnen realiseren. Dit is de basis. En als die goed is kan er, samen met de cliënt, worden toegewerkt naar een plan van aanpak. Wij vinden het belangrijk om binnen een traject ‘naast’ de cliënt te staan en te doen wat nodig is. Wij onderscheiden ons door snel te interveniëren in een casus.