Het intakegesprek wordt door twee personen afgenomen. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt er een vaste begeleider aangesteld.
De desbetreffende professional brengt, samen met de cliënt, de problemen in kaart, eventueel met behulp van het netwerk, gemeentes of verwijzers.
Per casus wordt bekeken welke professional het beste bij de cliënt past. Indien de casus erom vraagt kan er worden ingezet op een externe professional met specifieke expertise. In het trajectplan stellen wij ten alle tijden evaluaties op welke besproken worden binnen een netwerkoverleg en/of Multi Disciplinair Overleg (MDO). Het juist en tijdig rapporteren van de voortgang van het traject is hiervoor van belang waardoor wij daar veel waarde aan hechten en dat ook adequaat uitvoeren. Zowel het netwerk en het systeem rondom de cliënt betrekken wij, waar nodig en mogelijk, bij het trajectplan om tot een zo helder en uitgebreid mogelijk beeld en plan te komen. De kwaliteit van onze plannen wordt gewaarborgd door intern overleg. Indien er sprake is van ernstige complexiteit wordt het plan besproken met onze gedragswetenschappers.

Alle vormen van begeleiding worden uitgevoerd door PJ Professionals. Indien er gebruik wordt gemaakt van externe professionals, dan zijn deze HBO(+) of Universitair geschoold. De invloed van de cliënt op het plan blijkt uit het feit dat wij ingaan op de behoefte, de zorgvraag, van de cliënt. Wij prefereren langdurige trajecten tussen de een tot twee jaar. Wij investeren, zoals reeds genoemd, veel tijd in de opbouw en de werkrelatie om zo tot een hoog slagingspercentage van de plannen te komen. Wij werken met de registratiesystemen Mextra en Nedap.