Wij werken nauw samen met diverse professionals en instellingen. Hieronder vindt u daarvan een opsomming:

 • GZ – Psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Bureau Strafrechtadvies
 • Psychiater
 • Huisartsen
 • Gemeenten
 • Maatschappelijke Opvang
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Veiligheidshuizen
 • Reclassering
 • Jeugdzorg
 • Veilig Thuis
 • Woningbouwverenigingen
 • Reinier van Arkel Groep
 • Novadic-Kentron
 • GGZ Oost Brabant
 • Bemoeizorg
 • Maatschappelijk Werk
 • Sociale Wijkteam(s) (SWT)
 • GGD
 • Openbare Orde en Veiligheid (AOV)
 • Verschillende zorgaanbieders (WMO)