Hieronder staat onze relevante werkervaring beschreven welke ten zeerste geschikt is teneinde de complexe problematiek van onze (forensische) cliënten aan te kunnen pakken. Werkervaring  met (jong) volwassenen met ernstig complexe gedrags- en psychiatrische stoornissen (vaak) in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking bij wie er vaak sprake is van (ernstig) middelenmisbruik en door disfunctioneren op meerdere levensgebieden niet in staat zijn zich maatschappelijk te handhaven met crisissen en/of delictgedrag als gevolg.

Paul Spijker:

Paul heeft tussen 1994 en 2006 binnen meerdere Penitentiaire Inrichtingen in verschillende functies gewerkt, zoals het Justitieel Complex Koning Willem II te Tilburg, P.I. Vught ((TEBI; IBA, HvB), de Heyacker te Breda en het Pieter Baan Centrum te Utrecht. De functies die Paul respectievelijk vervulde waren als vreemdelingenbegeleider, penitentiair inrichtingswerker, coördinator operationele zaken en groepswerker. Binnen het Pieter Baan Centrum werkte Paul binnen de methodiek van participerende observatie. Daarnaast heeft Paul gewerkt als intakefunctionaris bij Stichting Exodus. Vanaf 2006 werkte Paul jarenlang als reclasseringswerker binnen de verslavingsreclassering van Novadic-Kentron met als taakspecialisatie SPW/TBS alwaar hij de taken adviseur/rapporteur als toezichthouder vervulde. Tussen 2011 en 2015 werkte Paul als Forensisch Maatschappelijk Werker/Cognitief Gedragstherapeutisch Werker binnen de Polikliniek voor Forensische Psychiatrie (FPP). In deze periode verrichte Paul eveneens psychosociale behandeling en  begeleiding in het teken van resocialisatie binnen de PI Vught en verrichte hij intakes voor de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA). In 2016 is Paul bij het FACT-team LVB/VPT van Amarant Groep/IDRIS gaan werken als casemanager. Per april 2016 is Paul daarnaast ook als zelfstandig ondernemer (zorgaanbieder WMO gemeente Den Bosch en Oss en voor Sanimind; vrijgevestigde psychiatrie) gaan werken.

Jeroen Buuts:

Jeroen Buuts is in 2004 begonnen als medewerker meldpunt overlast in de gemeente Uden. Daarnaast werkte Jeroen als vrijwilliger bij Buurthuis Graafsewijk Noord te ‘s-Hertogenbosch / Jeugd en Jongerenwerk. Tussen 2006 en 2010 vervulde Jeroen de functie Verantwoordelijk (forensisch) Behandelaar binnen de Psychische, Relationele Zorg & Vaktherapie van Novadic-Kentron, netwerk voor verslavingszorg alwaar hij verantwoordelijk was voor het vastgestelde behandelplan. Ook voerde Jeroen gedrag beïnvloedende interventies, trainingen en behandelingen/begeleidingen uit. In deze periode verrichte Jeroen eveneens psychosociale behandeling en – begeleiding in het teken van resocialisatie binnen de PI Vught, PI de Oosterpoort en de PI de Leuvense Poort en verrichte Jeroen intakes voor Novadic-Kentron. Tussen 2010 en 2012 fungeerde Jeroen als Justitieel casemanager binnen Novadic-Kentron,  alwaar hij de coördinatie, de zorg en de verantwoording had over behandelprocessen en multidisciplinaire voortgangsbesprekingen waarbij Jeroen ook consultatie en advies aan medewerkers van andere instellingen gaf met betrekking tot het behandelplan. Vanaf 2012 – 2017 werkte Jeroen als reclasseringswerker (toezichthouder) /Justitieel casemanager binnen de verslavingsreclassering van Novadic-Kentron met als taakspecialisatie SPW/TBS. Ook participeerde Jeroen hiervoor in projecten en/of samenwerkingsverbanden met externe organisaties en vertegenwoordigde hij de instelling in externe netwerken  (Veelplegersoverleg, Casus Op Maat, Nazorgoverleg ex-gedetineerden, Top X ). Sinds eind 2016 is Jeroen bij het FACT-VPT team LVB van Amarant Groep werkzaam geweest als casemanager.